دانستنی های باغ ویلا

صفحه نخست دانستنی های باغ ویلا

رازهای معماری باغ ایرانی

معماری ایرانی دارای ویژگی هایی است که در مقایسه با معماری کشور های جهان از ارزش و رمز و رازی مختص به خود برخوردار است. این ویژگی چون طرحی متناسب ،هندسه ای بدیع ،تناسباتی موزون، سازه ای دقیق و خلاقیت هایی نو و بالاخره تزییناتی گوناگون که هر یک در عین سادگی معرف شکوه معماری این سرزمین است.

ویژگی های باغ ویلا

هر آنچه باید در مورد یک باغ ویلا بدانیم