باغ ویلا تا 500 متر - صفحه 5

خانه باغ ویلا تا 500 متر - صفحه 5
مرتب سازی:

64 ملک یافت شد

فروخته شد

باغ ویلا نقلی نوساز در لم آباد 600 متر

واقع در لم آباد ملارد بروز رسانی: 1398/07/28
1/6 میلیارد

کد ملک: 99

فروخته شد

باغ ویلای 300 متری ارزان و نقلی در لم آباد

واقع در لم آباد ملارد بروز رسانی: 1398/07/28
600 میلیون

کد ملک: 98

فروخته شد

باغ ویلا در لم آباد ملارد 500 متر نوساز

واقع در لم آباد ملارد بروز رسانی: 1398/07/24
1/5 میلیارد

کد ملک: 89

فروخته شد

باغ ویلا نقلی 500 متری شیک

واقع در مهر آذین ملارد بروز رسانی: 1398/07/22
1 میلیارد

کد ملک: 87

فروخته شد

باغ ویلا در کردزار 500 متر سند تک برگ

واقع در کردزار شهریار بروز رسانی: 1398/07/22
1/4 الی 1/5 میلیارد

کد ملک: 84

فروخته شد

باغ ویلا 400 متری نقلی شیک

واقع در اسفند آباد ملارد بروز رسانی: 1398/07/22
700 میلیون تومان

کد ملک: 82

فروخته شد

500 متر باغ ویلا نقلی قیمت مناسب

واقع در اسفند آباد ملارد بروز رسانی: 1398/07/22
750 میلیون تومان

کد ملک: 79

باغ ویلا نقلی 500 متر سند تک برگ

واقع در ابراهیم آباد شهریار بروز رسانی: 1398/07/21
2 میلیارد

کد ملک: 71

باغ ویلا در کردزار 500 مترسند تک برگ

واقع در کردزار شهریار بروز رسانی: 1398/07/21
دو میلیاردو هشتصد میلیون

کد ملک: 68

فروخته شد

باغ ویلا در کردزار 500 متر دوبلکس

واقع در کردزار شهریار بروز رسانی: 1398/07/21
1/4 الی 1/5 میلیارد

کد ملک: 59

فروخته شد

باغ ویلا 500 متر سند تک برگ

واقع در مهرچین ملارد بروز رسانی: 1398/07/21
900 الی 1 میلیارد

کد ملک: 53

500 متر باغ ویلا نقلی شیک

واقع در لم آباد ملارد بروز رسانی: 1398/07/20
1 میلیارد

کد ملک: 49

instagram telegram call