باغ ویلا های 3 تا 4 میلیاد تومان - صفحه 2

خانه باغ ویلا های 3 تا 4 میلیاد تومان - صفحه 2
مرتب سازی:

49 ملک یافت شد

800 متر باغ ویلا لوکس در خوشنام

واقع در خوشنام ملارد بروز رسانی: 1399/06/05
چهارمیلیارد

کد ملک: 326

900 متر باغ ویلا لوکس در لم آباد

واقع در لم آباد ملارد بروز رسانی: 1399/05/28
سه میلیارد و چهارصد میلیون

کد ملک: 313

1000 متر باغ ویلا لوکس در قپچاق ملارد

واقع در قبچاق ملارد بروز رسانی: 1399/05/23
3/200 میلیارد تومان

کد ملک: 312

ویلا 850 متری در ملارد ویلا جنوبی

واقع در ملارد ویلا جنوبی ملارد بروز رسانی: 1399/05/22
چهار میلیارد تومان

کد ملک: 311

باغ ویلا 1000 متری لوکس در لم آباد

واقع در لم آباد ملارد بروز رسانی: 1399/05/19
سه میلیارد وپانصد میلیون

کد ملک: 307

فروش باغ ویلا در شهریار و داخل دهکده ویلایی کردزار

واقع در کردزار شهریار بروز رسانی: 1399/05/15
سه میلیارد و دویست میلیون

کد ملک: 306

باغ ویلا لوکس و نوساز 800 متری در خوشنام

واقع در خوشنام ملارد بروز رسانی: 1399/05/13
چهارمیلیارد

کد ملک: 304

1000 متر باغ ویلا در شهریار

واقع در کردزار شهریار بروز رسانی: 1399/05/01
سه میلیاردوسیصد میلیون

کد ملک: 297

فروخته شد

باغ ویلا لوکس 950 متری در ابراهیم آباد

واقع در ابراهیم آباد شهریار بروز رسانی: 1399/04/30
4 میلیارد

کد ملک: 294

باغ ویلا در ملارد 1000 متر با نامه جهاد

واقع در لم آباد ملارد بروز رسانی: 1399/04/17
3/5 میلیارد

کد ملک: 287

فروش باغ ویلا در لم آباد ملارد 1000 متر دلباز

واقع در لم آباد ملارد بروز رسانی: 1399/03/18
چهار میلیارد

کد ملک: 266

فروخته شد

فروش 1200 متر باغ ویلا لوکس در شهریار

واقع در کردامیر شهریار بروز رسانی: 1399/03/12
چهار میلیاردو هفتصد میلیون

کد ملک: 18

instagram telegram call