باغ ویلا های 3 تا 4 میلیاد تومان - صفحه 4

خانه باغ ویلا های 3 تا 4 میلیاد تومان - صفحه 4
مرتب سازی:

49 ملک یافت شد

فروخته شد

باغ ویلا 1300 متر در لم آباد ملارد

واقع در لم آباد ملارد بروز رسانی: 1398/10/15
3/200 الی 3/300

کد ملک: 159

باغ ویلا نوساز در ملارد ویلا جنوبی 900 متر

واقع در ملارد ویلا جنوبی ملارد بروز رسانی: 1398/09/24
3/5 میلیارد

کد ملک: 143

فروخته شد

1175 متر باغ ویلا شیک سند تک برگ

واقع در خوشنام ملارد بروز رسانی: 1398/09/16
4 میلیارد

کد ملک: 124

باغ ویلا 1500 متری سند 6 دانگ

واقع در ملارد ویلا شمالی ملارد بروز رسانی: 1398/08/09
3/5 میلیارد

کد ملک: 106

فروخته شد

باغویلای لوکس در ملارد ویلای جنوبی

واقع در ملارد ویلا جنوبی ملارد بروز رسانی: 1398/08/07
3/7 میلیارد

کد ملک: 105

باغ ویلا در کردزار شهریار 1000 متر نوساز

واقع در کردزار شهریار بروز رسانی: 1398/07/24
سه میلیاردو هشتصد میلیون

کد ملک: 22

فروخته شد

باغ ویلا در مرکز شهر شهریار

واقع در مرکز شهر شهریار بروز رسانی: 1398/07/24
3/5 میلیارد

کد ملک: 90

باغ ویلا در لم آباد ملارد 800 متر دوبلکس

واقع در لم آباد ملارد بروز رسانی: 1398/07/22
3/1 الی 3/2 میلیارد

کد ملک: 78

1450 متر باغ ویلا لوکس و خاص درلم آباد

واقع در لم آباد ملارد بروز رسانی: 1398/07/21
3/8 الی 4 میلیارد

کد ملک: 64

فروش باغ ویلای لوکس در دهکده ویلایی کردزار

واقع در کردزار شهریار بروز رسانی: 1398/07/20
4 میلیارد

کد ملک: 46

فروخته شد

باغ ویلا در شهریار 1000 متر سوپر لوکس

واقع در کردزار شهریار بروز رسانی: 1398/02/10
3/6 الی 3/7 میلیارد

کد ملک: 41

فروخته شد

باغ ویلا در خوشنام 1650 متر لوکس و زیبا

واقع در خوشنام ملارد بروز رسانی: 1397/08/26
3/9 الی 4 میلیارد

کد ملک: 26

instagram telegram call