دانستنی های باغ ویلا

صفحه نخست دانستنی های باغ ویلا

رازهای معماری باغ ایرانی

معماری ایرانی دارای ویژگی هایی است که در مقایسه با معماری کشور های جهان از ارزش و رمز و رازی مختص به خود برخوردار است. این ویژگی چون طرحی متناسب ،هندسه ای بدیع ،تناسباتی موزون، سازه ای دقیق و خلاقیت هایی نو و بالاخره تزییناتی گوناگون که هر یک در عین سادگی معرف شکوه معماری این سرزمین است.

ویژگی های باغ ویلا

هر آنچه باید در مورد یک باغ ویلا بدانیم

instagram telegram call