باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

خانه باغ ویلا ملارد ویلا دشت باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت
مرتب سازی:

5 ملک یافت شد

باغ ویلا 1500 متری با سند 6 دانگ

واقع در ویلا دشت ملارد
1/5 میلیارد

کد ملک: 181

فروخته شد

1850 متر باغ ویلا سند 6 دانگ

واقع در ویلا دشت ملارد
دو میلیاردو هشتصد میلیون

کد ملک: 147

فروخته شد

باغ ویلا در ویلادشت ملارد

واقع در ویلا دشت ملارد
1/9 میلیارد

کد ملک: 191

ویلادشت در جنوب روستا و منطقه لم آباد در شهرستان ملارد واقع شده است .

فروخته شد

1500متر سند 6 دانگ در ویلادشت

واقع در ویلا دشت ملارد
2/3 الی 2/4 میلیارد

کد ملک: 37

فروخته شد

1500متر سند 6 دانگ در ویلادشت

واقع در ویلا دشت ملارد
2/2 الی 2/3 میلیارد

کد ملک: 34

instagram telegram call