باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد - صفحه 2

خانه باغ ویلا شهریار ابراهیم آباد باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد - صفحه 2
مرتب سازی:

15 ملک یافت شد

1000 متر باغ ویلا در ابراهیم آباد شهریار

واقع در ابراهیم آباد شهریار بروز رسانی: 1398/10/25
2 میلیارد

کد ملک: 168

باغ ویلا در ابراهیم آباد شهریار 700 متر سند تک برگ

واقع در ابراهیم آباد شهریار بروز رسانی: 1398/10/25
2/5 میلیارد

کد ملک: 167

باغ ویلا نقلی 500 متر سند تک برگ

واقع در ابراهیم آباد شهریار بروز رسانی: 1398/07/21
2 میلیارد

کد ملک: 71

instagram telegram call