باغ ویلا در ملارد - صفحه 21

خانه باغ ویلا ملارد باغ ویلا در ملارد - صفحه 21
مرتب سازی:

253 ملک یافت شد

750 متر باغ ویلا دنج

واقع در یوسف آباد قوام ملارد بروز رسانی: 1398/04/14
1/6 الی 1/7 میلیارد

کد ملک: 43

فروخته شد

1500متر سند 6 دانگ در ویلادشت

واقع در ویلا دشت ملارد بروز رسانی: 1398/02/28
2/3 الی 2/4 میلیارد

کد ملک: 37

فروخته شد

1500متر سند 6 دانگ در ویلادشت

واقع در ویلا دشت ملارد بروز رسانی: 1398/02/22
2/2 الی 2/3 میلیارد

کد ملک: 34

فروخته شد

500 متر باغ ویلا شیک نقلی در لم آباد ملارد

واقع در لم آباد ملارد بروز رسانی: 1398/02/22
1/1 الی 1/2 میلیارد

کد ملک: 33

فروخته شد

باغ ویلا در لم آباد ملارد 800 متر دنج

واقع در لم آباد ملارد بروز رسانی: 1398/02/13
950 الی 980 میلیون

کد ملک: 27

باغ ویلا در ملارد 1170 متر سند تک برگ

واقع در خوشنام ملارد بروز رسانی: 1398/02/09
1/4 الی 1/5 میلیارد

کد ملک: 30

1000 متر باغ ویلا شیک و نوساز

واقع در خوشنام ملارد بروز رسانی: 1398/02/02
1/1 الی 1/2 میلیارد

کد ملک: 25

باغ ویلا در ملارد 800 متر شیک و دنج

واقع در لم آباد ملارد بروز رسانی: 1397/09/28
1/4 الی 1/5 میلیارد

کد ملک: 1

فروخته شد

باغ ویلا در خوشنام 1650 متر لوکس و زیبا

واقع در خوشنام ملارد بروز رسانی: 1397/08/26
3/9 الی 4 میلیارد

کد ملک: 26

فروخته شد

باغ ویلا در ملارد 1400 متر فوق العاده دنج

واقع در ملارد ویلا جنوبی ملارد بروز رسانی: 1397/08/26
3 میلیارد

کد ملک: 4

فروخته شد

باغ ویلا در خوشنام 3200 متر رویایی

واقع در خوشنام ملارد بروز رسانی: 1397/07/22
4/4 الی 4/5 میلیارد

کد ملک: 13

فروخته شد

2400 متر باغ ویلا زیبا در خوشنام

واقع در خوشنام ملارد بروز رسانی: 1397/06/18
4/5 میلیارد

کد ملک: 19

instagram telegram call